SHARE

嘩嘩嘩
Häagen-Dazs迷你雪糕買一送一

肥妹琴晚先知有呢件事
實在蝕左喇,因為朝早已經有呢個優惠
2018年6月8日 7am — 6月10日

肥妹表示:夏天咁熱,要食雪糕呀!